• Smart Start Podrška uticaju civilnog društva kroz društveno preduzetništvo i inovacije u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj   POZIV ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA Rok za..
  • Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Sarajeva objavljuje JAVNI POZIV ZA ODABIR TRENERA Iz oblasti budžetiranja Predmet poziva je odabir trenera za pripremu i realizaciju trodnevnog treninga za trenere  iz oblasti..
  • Centar za promociju civilnog drustva (CPCD) poziva sve zainteresirane djevojke da se ukljuce u rad druge generacije TAG grupe. TAG grupa promovira mentorstvo i žensku solidarnost. Kroz saradnju sa građanima, općinskim vlastima i političarkama ..
  • Direktorica VoteRunLead-a Erin Vilardi održala je radionicu 'Kvalificirane da vode' na kojoj je predstavila rezultate istraživanja kada je u pitanju pozicioniranje žena u svijetu politike, te njihova mogućnost da u okviru političkog s..
A